top of page
CamScanner 2023-05-22 07.49.jpg

מדיה מעורבת - קולאז'

אמנות הארט-ג'ורנלינג: קולאז' וחומרים שונים יוצרים יצירות מעניינות, עשירות ומלאות רבדים של משמעות.

bottom of page