top of page

המילה הכתובה

שנים שכתבתי שירים למגירה,  על אהבה ואכזבה, על יופי, חברות, הורות ודיכאון. יש לי חלום שיום אחד אהיה אמיצה מספיק (וגם אצליח להתפשר), ואוציא מהם ספר. בנוסף, כתבתי סיפורים קצרים על מאורעות שהתרחשו במציאות, ואף כתבתי או עזרתי לנסח ספרים תיעודיים על אנשים אמיתיים.

bottom of page